Om H/F Islegaard

H/F Islegaard


Vigtigt nyt fra retten i Glostrup


Nedenstående sendes også til alle have lejere pr. mail og pr. brev til dem der ikke har mail.

     

Orientering fra Retten i Glostrup til alle medlemmer af Haveforeningen Islegaard

Rettens sagsnr. BS-40930/2019 GLO Glostrup den 14. januar 2020
Du er blevet sagsøgt i en sag, som Barslund A/S har anlagt mod alle medlemmer af Haveforeningen Islegaard.
Denne sag – hvor du er sagsøgt sammen med alle andre medlemmer af Haveforeningen - får kun betydning, hvis sagen mellem Barslund A/S og Haveforeningen Islegaard ikke bliver løst og betalt. Tvisten mellem Barslund og Haveforeningen behandles i en voldgiftssag.
Denne sag – hvor du og de andre medlemmer af Haveforeningen er sagsøgt – er således anlagt for at afbryde forældelse og vil blive sat i bero på, at sagen mellem Barslund og Haveforeningen løses.
Det betyder, at der ikke kommer til at ske noget i denne sag, hvor du er sagsøgt, før, sagen mellem Barslund og Haveforeningen er løst.
Retten skal sikre, at alle Jer, der er sagsøgt i denne sag, er bekendt med sagsanlægget. Vi beder derfor alle medlemmer af Haveforeningen om at maile til retten på e-mail civil.glo@domstol.dk.
I mailen til civil.glo@domstol.dk bedes du skrive dit fulde navn og bekræfte, at du er bekendt med stævningen fra Barslund A/S mod dig og alle de andre medlemmer af Haveforeningen. Er I flere, der ejer haven sammen, bedes I alle maile til os.
Du bedes sende mailen til retten inden 14 dage, da vi ellers skriver til dig på E-boks eller kontakter dig på telefon eller ved stævningsmand for at sikre, du er bekendt med sagen.
Det vil gøre det meget nemmere for os her i retten og spare os for unødvendigt arbejde, hvis du sender en e-mail og bekræfter modtagelsen af stævningen.
Hvis du tidligere har logget ind på www.minretssag.dk eller har forsøgt på det, bedes du alligevel sende mailen her til retten og bekræfte modtagelsen af stævningen.
Når alle har bekræftet at være bekendt med sagen, sættes sagen i bero og venter på, at sagen mellem Barslund og Haveforeningen løses.
Det kan forekomme, at der udsendes adviseringer til din e-boks nu eller efter, sagen er sat i bero. Det må du ikke blive forvirret af. Hvis denne sag mod forventning ender med at få betydning og skal behandles, sender vi en fælles mail ud til alle gennem Haveforeningen igen.
Denne orientering fra Retten i Glostrup er udsendt af Haveforeningen efter aftale med Haveforeningens bestyrelse og for at sikre, at I får informationen.
Har du spørgsmål, du ikke har fået besvaret af Haveforeningens tidligere orienteringer, er du velkommen til at kontakte Stella Lyksborg ved Retten i Glostrup telefon 43 23 14 22.
Med venlig hilsen
Retten i Glostrup

 


Vær opmærksom på indbrud!

    

Der har allerede i år været en række indbrud. Kig til din og dine naboers kolonihave en gang i mellem.

8. januar 2020
Opdatering på voldgift sagen.

Onsdag den 29.01.2000 og torsdag den 30.01.2000 har Helle Møller (tidligere formand), Jens Christian Skriver (vores rådgivende ingeniør) og jeg (Anne Cameron, kasserer) været i voldgiftsretten.
Onsdag fremlagde Barslund sagen for de 3 dommere og der blev afhørt 4 vidner fra Barslund, der alle har været ansat under vores kloak projekt.
Torsdag var det vores tur til af afhøre vidner, og vi havde indkaldt 2 vidner foruden Jens Christian og jeg.
Nu skal retten gennemgå vidneforklaringerne samt procedureskrivelsen på ca. 3000 sider.
Det tager mellem 4 – 8 uger før vi får en afgørelse, hvorefter vi kan melde ud til jer medlemmer.
Jeg kan fortælle at jeg har brugt det meste af januar for at færdiggøre materiale til vores advokat, og Helle Møller og jeg har været til flere møder på advokatkontoret for at være helt klar til retten.
Det har på mange måder været rigtig hårdt, - og nu hvor sagen er ”kørt” kan man mærke, hvor stor en belastning det har været for os, da vi har følt et kæmpe ansvar for sagens gang.
Nu har vi gjort hvad vi kan og afventer med spænding på dommernes afgørelse.
5. februar 2020
Venlig hilsen
Anne Cameron
Kasserer


BetalingsService


Flere har henvendt sig, fordi betalingsaftale til haveleje er opsagt.


Kasserer Anne Cameron oplyste på generalforsamlingen i 2019, at Arbejdernes landsbank pr. 31.12.2019 har opsagt aftale om opkrævning og betalingsservice.


Vi overgår derfor til foreningsservice i kolonihaveforbundet..
Du vil modtage manuel opkrævning næste gang, så der igen kan tilmeldes betalingsservice.