Fælles Forsikring

Indbrud, hærværk eller tyveriEr der sket en skade eventuelt ved indbrud, hærværk eller tyveri, skal dette straks/først, anmeldelses til politiet!

 

Vestegnens Politi tlf. 43861448


Er du med i vores Fælles Forsikring? 

 

Hvis JA, anmeldes skaderne til TRYG Forsikring, der vil fremsende en skadeanmeldelse.


Police nummer til Tryg: 605-5.001.441.060 indtil 31. maj 2023

Police nummer til Tryg: 605 5.004.248.970 fra 1. juni 2023

 

Skadeanmeldelsen sendes til TRYG, sammen med anmeldelseskvitteringen fra politiet.


HUSK at oplyse eget telefonnummer og mailadresse til Tryg.

Hvis du ikke har mail, skal du anføre, at du kun modtager fysisk post!
Tryg tlf: 70 11 20 20


Se vores TRYG aftale HER

Se betingelser vores Tryg aftale HER


Fælles forsikring forfalder med haveleje 1. juni.


SÆRLIGE BETINGELSER

Uanset policens ordlyd er der en indbosum på Kr 150.000 pr. parcel. Uanset policens ordlyd indeholder denne forsikring IKKE glas og kummedækning. Dog dækkes glasskade i forbindelse med indbrud.

Fra 1. juni 2022 koster foreningens aftale kr. 1.381 om året.

Stikledning tilføjes 1. juni 2022:   

”Stikledninger i jord til vand, varme, gas, el og afløbsinstallationer. Dækningen gælder for stikledninger regnet fra indførsel i den forsikrede bygning og frem til hovedledning. Gælder dog ikke vandmåler og vandspild”.


HUSK, at brandforsikring er lovpligtig - hvis du ikke er med i den kollektive i TRYG,  skal du hvert år senest d. 15 maj, fremsende en kopi en gyldig kvittering til sekretaer@hf-Islegaard.dk, eller fremvise en kopi på kontoret.


Vi har oplevet, at Codan i flere tilfælde ikke har kunnet finde folks policer.

Check derfor hos Codan, hvis du mener at være forsikret der.