Vand

Vand information


A`contovand opkræves med haveleje i september.

Årsafregning i marts.


Aflæsning skal ske ved sæsonafslutning, og sendes til;

kasserer@hf-islegaard.dk senest d. 31.10


Skema bliver ved anmodning fremsendt eller kan afhentes på kontoret.

Du kan også finde skemaet HER

Det er ikke nok at sende et foto af din vandmåler, da vi har oplevet, at de ofte er utydelige.


Ved manglende aflevering af forbrug, vil bestyrelsen foranstalte aflæsning, og have lejer vil modtage en afgift, som tilægges den førstekomne haveleje Vand information fra Herlev kommune


Prisen pr. m3 vand er 57,38 kr i 2021

Prisen pr. m3 vand er 57,25 kr. i 2022

Prisen pr. m3 vand er 57,68 kr. i 2023


Prisen er sammensat af levering og afledning af vand, statsafgifter og moms.
 • Undgå vandspil
 • Undgå at vande din græsplæne, den kan sagtens klare sig
 • Saml regnvand
 • Brug en vandkande når du vander
 • Vand aldrig om dagen


Ved vandskade / sprængt vandrør

Kontakt en autoriseret VVS person

VVS personen skal kunne bekræfte at vandet ikke er endt i kloakken, men i jorden

Herefter skal der foretages 2 målinger af vandforbrug med 14 dages mellemrum

Kvittering for udført arbejde samt opgørelse af de 2 målinger sendes til bestyrelsen,

som herefter sender materialet, samt tidligere års forbrug til HOFOR, som herefter vil se på sagen.


I dette tilfælde gives der refusion:

 • Du har haft en skjult rørskade, hvor vandet ikke er løbet i kloakken.


I disse tilfælde gives ikke refusion:

 • Dit toilet løber eller din vandhane drypper.
 • Du har haft en skjult rørskade, men vandet er løbet i kloakken, f.eks. via gulvafløbet.
 • Du har glemt at lukke for din udendørs vandhane.
 • Du har ikke sikret dit hus for vinteren, så der er sket frostsprængning af dine vandrør.
 • Du har en synlig rørskade.
 • Du fylder vand i swimmingpools og vandbassinger.
 • Du vander din have.
 • Du har en utæt sikkerhedsventil på dit fjernvarmeanlæg.


Om Kloak:

Hvis du/I er i tvivl om, hvorvidt dokumentation ligger hos Herlev Kommune, f.eks. hvis du/I har købt efter kloakering, kan henvendelse ske til miljo@herlev.dk med spørgsmål om, hvorvidt de ligger inde med den dokumentation. Og med dem aftale, hvad man skal gøre.

For de haver, hvor bestyrelsen er oplyst om, at Barslund har stået for tilslutningen, har vi sendt dokumentationen samlet - Se HER