Interessearbejde

Interessearbejde


Indkaldelse for kommende Interessearbejde

den 16 Juni 2024


Kan hentes i PDF format - HerCa. hvert 3 år bliver du jf. § 8.3 i foreningens vedtægter, indkaldt til en hyggelig dag med interessearbejde.


Bestyrelsen planlægger op til dagen, - i samråd med foreningens handyperson - hvilke arbejdsopgaver, der er.

På dagen fordeler bestyrelsen opgaverne mellem de fremmødte.


Der er arbejde for både unge og ældre, i fællesskab og i en god stemning udfører vi de opgaver der er, -  ingen overstrænges.

Datoer for 2024


De 2 næste interessearbejder er


16. Juni og 4. August


Indkaldelsen sker jf. § 8.3 i foreningens vedtægter.
Afbud skal ske senest 3 dage før.
Ved udeblivelse uden rettidig afmelding jf. § 2, vil man blive pålagt en afgift på 500 kr.


Henvendelse vedr. interessearbejde kan ske via mail på 

interessearbejde@hf-islegaard.dk