Generalforsamling & Referater

Generalforsamling 2025

(Marts) / Dato ikke fastlagt endnu 


Forslag der ønskes stillet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en måned efter regnskabsåretsafslutning, dvs. d.31. januar til

bestyrelsen@hf-islegaard.dk

Referater


Referat - Generalforsamling 24. Marts 2024 - Her


Referat - Ekstraordinær GF 2023 - Her

Mandag, 09-10.2023 18-20


Ekstraordinær generalforsamling 2023

Mandag, den 22.05.2023 kl. 18.00-21.00

Indkaldelse og materiale ses HER

Referat HER


Generalforsamling 2023

Søndag d. 2.4.2023 kl. 10-13

Indkaldelse med materiale ses HER

Underskrevet regnskab 2022 HER

Vedtaget budget 2023 HER

Referat HER

Havelejers indsigelse HER


Generalforsamling 22.3.2022

indkaldelse med materiale ses HER

Regnskab 2021 eftersendt 18.3.2022 HER

Revideret budget 2022 HER


Generalforsamling 31. oktober 2021

Materiale HER

Revideret budget 2021 HER

Kloakregnskab HER


Alle tidligere referater fra generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger er taget af hjemmesiden, fordi der pga. GDPR/persondataloven ikke må fremgå navne på havelejere.

Vi må ikke rette i disse referater.

Fremover vil alene havenummer fremgå fra referater

Bestyrelsen, 1. maj 2020